Gamle Drammensvei 120
1363 Høvik
47 67 17 79 00 - info@stokvistapes.no

Steder

Din globale partner. Erfaring er viktig. Det samme gjør markeds styrke og kapitalisering.

Stokvis Tapes er en del av ITWs globale avdeling for trykkfølsomme klebemidler og komponenter – et Fortune 200-selskap. I tillegg tilbyr Stokvis uovertruffen tilgang til globale markeder og proprietære og begrensede materialer fra markedsledende leverandører, samt at inventar og lager har muligheter våre konkurrenter rett og slett ikke kan matche.

Vi er dine pålitelige produksjons-partner og gjennom vårt nettverk av proprietære materialer fra markedsledende leverandører, vårt lagernettverk for å støtte global produksjon, og våre omfattende ingeniør- og løsningsteam for å møte dine produktbehov.

 •     Belgia
 •     Kina
 •     Tsjekkia
 •     Danmark
 •     Finland
 •     Frankrike
 •     Tyskland
 •     India
 •     Italia
 •     Mexico
 •     Nederland
 •     Norge
 •     Polen
 •     Portugal
 •     Russland
 •     Spania
 •     Sverige
 •     Storbritannia
 •     USA